Çocuk Sevgisi


2073 Görüntüleme

Allah (c.c.) insanı tek bir nefisten yaratmış ve ondan eşini de yaratarak her ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirmiştir. (Nisa, 4/1.) insan neslinin devamı için evlilik müesseseleri ile çocuklar dünyaya gelmiş ve nesiller meydana gelmiştir. Evlilik müessesinin ilk meyvesi olan çocuk evlerin sevinç kaynağı ve neşesi olmuştur. Çocuklarımız yarınlarımız ve geleceğimizdir. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle yetiştirerek geleceğin bilinçli anne ve babaları olmaları, neslimizin teminatı olacağını unutmamalıyız.

Bir önceki yazımda çocuk terbiyesinde babanın rolünü ele almıştım. Bu yazımda da yüce dinimizde çocuk sevgisini ele almaya çalışacağım. Hayatımızın her safhasında bizlere örnek ve rehber olan Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in hayatı bizlere rol model olacaktır. Hz. Peygamber (sav)’in Çocuk Sevgisi’ni ele almadan önce sevgi nedir önce onu alalım.

Sevgi Nedir?

Öncelikle sevginin ne olduğunu bilmemiz bizlere nasıl bir sevgi göstereceğimiz hususunda yardımcı olacaktır. Sevgi, gönlün zevk aldığı bir şeye meyletmesi demektir. İslam âlimleri ve psikologların geliştirdikleri tariflerde ortak nokta sevginin “kalbî bir duygu” olmasıdır. Bununla birlikte sevginin, sadece kalpte hissedilen bir duygu olmaktan öte insan hayatının her anını kapsayacak şekilde kişinin niyetinden sözüne, düşüncesinden hareketine kadar her türlü hal ve hareketini içerdiği de göze çarpmaktadır. Fıtrattan gelen bu sevgi duygusunu Kuran ve sünnet terbiyesiyle uygulamak bizlere Dünya ve Ahiret saadetini verecektir.

Hz. Peygamber (sav)’in Çocuk Sevgisi

Hz. Peygamber (sav), çocukları seven, başlarını okşayan bir ebeveyn ve dede olmasıyla, aynı şekilde evine gelen çocuklara da yine aynı merhamet ve şefkat duygusuyla yaklaşmasıyla bilinmektedir. Hayatı, çocuk sevgisini açık bir şekilde ortaya koyan örneklerle doludur. Cahiliye toplumuna yerleşmiş olan bir takım yanlış anlayış ve uygulamalara aldırmadan çocukları çok sever ve onlara selâm vererek, onlarla oynayarak, onların hâl ve hatırını sorarak, çeşitli tutum, davranış ve sözleriyle her fırsatta onlara karşı sevgi, merhamet ve şefkatini göstermiştir. Hz. Peygamber, bazen çocukların oyununa katılır, onlarla ilgilenir ve onları sevindirirdi. Çocuklar bu ilgiden çok hoşnut olur ve onun yolunu gözlerlerdi.

O (sav), çocuklara ya hoşuna gidecek bir unvanla ya "Yavrucuğum" gibi şefkat ifade eden sözlerle yahut künye ifadeleriyle veya "kardeşimin oğlu" gibi yakınlığı ortaya koyan hitaplarla seslenir, böylece çocukların kalbini kazanırdı. Çocuklar için sevgi, hem yaşadıkları çocukluk dönemi açısından hem de gelecekleri açısın” dan önemlidir.

Sevgi Fıtri bir ihtiyaçtır

Sevgi, yaratılıştan gelen bir duygudur ve insan yaşamı boyunca bu duyguya ihtiyaç duyar. Özellikle çocukların geleceği açısından da sevgi çocuklar için önemlidir. Çünkü geleceğin büyükleri olan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, sadakat, işbirliği, sorumluluk ve güven duygularını ancak yaşayarak ve ebeveynlerinden görerek öğrenebilirler. Bu duyguların sonradan olgunlaştırılması çok zordur.

Çocuk, Allah (cc)’nun bizlere büyük bir nimeti ve ihsânıdır. Çocuklar her zaman ebeveynlerinin, şefkatine ve sevgisine muhtaçlardır. Büyük küçük fark etmeden insanın evladına sarılıp öpmesi, ona sevgisini göstermesi sünnettir. Hz. Peygamber (sav) çocuklara olan yaklaşımıyla ümmetine örnek olmuş, çocukların sevgiyle büyütülmesi gerektiğinin önemini uygulamasıyla bizlere öğretmiştir.
Bir Ebeveyn ’in çocuklarına karşı sevgisi eşit olmalıdır. Onların ahlaken, fiziken ve ruhen gelişimine, eğitim ve öğretimine büyük özen göstermeli, sevgi ve şefkat şemsiyesi ile gölgelemelidir.

Çocuklar Nasıl Sevmeliyiz?

Çocuklara verilecek olan eksik sevgi çocukların geleceğine karşı güvensiz ve karamsar bir karakter ortaya çıkarır. Hırçın ve veya ürkek olabilir. Kişilik ve davranış bozukluğu ile istenmeyen davranışlar sergiler, sonra bize üzüntü olarak geri dönebilir. Bu yüzden ebeveynler evlatlarını severek, sevgi ve şefkat ile yarının geleceği gençleri en güzel şekilde yetiştirmelidir.

Sevmek şımartmak anlamına gelmez. Onu şımartan şey, ona, “Hayır!” diyememek ve onun sınırsız isteklerini, “Yeter ki sussun!”, “Yeter ki Üzülmesin” diye hemen yerine getirmektir. Eğer bir çocuğun her istediği yapılırsa belirli bir süre sonra ailesinin kâbusu olabilir. Bir anne ve babanın sevgide aşırı gitmesi gelecekteki hüzünleri olabilir. Örneğin şımartılarak büyütülen çocukların evlilikleri kâbusa dönüşebilir. Çünkü gerçek sevgiyi maddeden ibaret olduğunu zannederler ve gençliklerinin baharını kışa çevirirler.

Ağaç yaş iken eğilir misali çocuklarımıza anne karnından itibaren sevgiyi, şefkati ve güzel ahlakı hayatın her safhasıyla birlikte bebeklik çocukluğa, ergenlikten gençliğe doğru her dönemde sevgiyi ve güzel ahlakı yaşayarak göstermeliyiz. Bir anne-baba çocuğuna yapma dediği şeyler yaparsa, sevgi yerine nefreti, doğru yerine yalanı ve fitneyi ederse evladının geleceğine sevgi değil mutsuzluk tohumu ekmiştir.

Hayatta bazı şeylerin telafisi vardır ama çocuk eğitimi böyle değildir. Bilhassa çocuğun sevgiye ihtiyaç duyduğu, karakterinin şekillendiği dönemler geçtikten sonra; geriye dönüp buradaki hataları değiştirme fırsatı olmaz. Atalarımızın dediği gibi; “Doğurmakla bitmiyor, yoğurmak gerek onu... Gayrıya bırakma da sen eğit çocuğunu…”

Çocuklarımız İçin Dua

Allah’ım! Bizlere hayırlı evlatlar ihsan eyle, onların başkalarına karşı faydalı olmalarını nasip et, Sana itaat etmeye muvaffak kıl, iyilikleriyle bizi rızıklandır.

Allah’ım! Çocuklarımıza bilmediklerini öğret, unuttuklarını hatırlat, onlara göğün ve yerin bereketlerini aç, sen duyan ve duaları kabul edensin.

Allah’ım! Onlara ezberleme kuvveti, çabuk anlama kabiliyeti ve zihin açıklığı ver.

Allah’ım! Onları sapanlardan ve saptıranlardan değil; doğru yolu gösteren ve doğru yola uyanlardan eyle.

Allah’ım! Onlara imanı sevdir ve onu gönüllerine yerleştir, fıskı ve isyanı onlara çirkin göster, onları doğru yolda olanlardan eyle.

Allah’ım! Onları dünyada ve ahirette en bol nasibi olan talihli kullarından eyle.

Allah’ım! Onları kanaat ile rıza ile rızıklandır; Kalplerini senden başkasına bağlanmaktan temizle. Onları sevdiklerinden eyle; Onları Seni sevmekle, Peygamberin Hz Muhammed (sav)’i sevmekle, Seni seven herkesi sevmekle, Senin sevgine yaklaştıracak her çeşit ameli sevmekle rızıklandır;

Allah’ım! Evlatlarımızı Sana karşı tevazu gösterip yücelttiklerinden Senin heybetine boyun eğip Seni kazananlardan, Sana yaklaşıp kendine yaklaştırdıklarından ve Senden isteyip desteklerini kabul ettiklerinden eyle;

Allah’ım! Onları iyilerden, takva sahibi, basiretli, söz dinleyen, nasihat eden, Seni ve dostlarını seven, düşmanlarına buğzeden kimselerden eyle; Onları ana baba sözü dinleyenlerden eyle; Peygamber ( sav) efendimizin kâmil ahlakıyla ahlaklandır ve Onun sünnetine uyanlardan eyle; Katından maddi manevi yardımcılar ve koruyucular ihsan eyle.

Allah’ım! Evlatlarımızı bir an bile nefisleriyle, heva ve hevesleriyle baş başa bırakma; onları terbiye etmede, güzel davranışlar kazandırmada ve onları iyi bir insan olarak yetiştirmede bizlere yardım et;

Allah’ım! Evlatlarımızı ve bizleri helal rızkı olanlardan, zilletten Sana sığınanlardan, adlinle zulme maruz kalmayanlardan, rahmetinle belalardan uzak olanlardan, takva sahibi kılmanla günahlardan, sürçmelerden ve hatalardan korunanlardan eyle.

Allah’ım! Onlara Rahmet nazarınla bak, onlara yardım et, onları koru, onları destekle; şeytanlardan, insan, cin, zalim, haset kimselerden ve tüm yarattıklarının şerrinden korumanla, himayenle, yakınlığınla, sığındırmanla, ordularınla, barınağınla muhafaza eyle Allah’ım! Şanı yüce Zatın için hayırlı kullar, Peygamber efendimiz( sav) için hayırlı ümmetler olmalarını ihsan eyle, cennette Cemalinle sonsuza kadar müşerref eyle.

Bütün hamd ve senalar ÂlemlerinRabbi olan Allaha mahsustur. Bütün salat ve selamlar nebilerin ve Resullerin en şereflisi olan Efendimiz Muhammed’e ve bütün Al ve Ashabının üzerine olsun.

Selam ve Dua ile…

Yazar

Abdülaziz Öztürk

0 Yorum:

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *